Tietoturvaseloste

 

Tämä tietosuojaselsto on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä 

Tmi Kirsi Ranta
Kuninkaankatu 15, 26100 Rauma
0400 532 393
sisustusidea@sisustusidea.fi

y-tunnus 2002139-4

2. Yhteishenkilö 

Kirsi Ranta
Kuninkaankatu 15, 26100 Rauma
0400 532 393, sisustusidea@sisustusidea.fi

3. Rekisterin nimi

Sisustus Idean verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

5.1. Asiakastiedot (pakolliset):

Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

5.2. Asiakastiedot (vapaaehtoiset):

Syntymäaika (käytetään esim. mahdollisten lahjakorttien tai alennuskuponkien luomiseen asiakkaan syntymäpäivänä).
Suoramarkkinointi suostumus (optina asiakas ei vastaanota suoramarkkinointia Sisustus Idealta tai sen yhteistyökumppaneilta).
Yritys


5.3. Käyttötiedot:

Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään heidän rekisteröityessä Verkkokaupan käyttäjiksi tai tehdessä tilaus rekisteröimättömänä asiakkaana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sisustus Idea ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Reksiteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Sisustus Idean sähköpostiin, sisustusidea@sisustusidea.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Sisustus Idea sähköpostiin, sisustusidea@sisustusidea.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten